Zespół

Dyr. ds. medycznych NZOZ EUROKLINIKA

dr Jerzy Wilgus – chirurg plastyczny

LEKARZE:

dr n. med. Karolina Mikuś-Zagórska – chirurg plastyczny
dr Andrzej Tomczyk – chirurg plastyczny
dr Bartosz Kubica – chirurg
dr Józef Donocik – chirurg
dr Krystyna Jaworska – anestezjolog
dr Joanna Gębka – anestezjolog
doc. Jan Włoch – onkolog
dr Barbara Czasławska – ortopeda
dr Justyna Chmielińska – ortopeda
dr Mariusz Maliszewski – neurochirurg
dr Krzysztof Majchrzak – neurochirurg
dr Katarzyna Wandasiewicz – radiolog
dr Marcin Wójtowicz – chirurg naczyniowy
dr Wojciech Kaniuk – laryngolog
dr Katarzyna Wilgus-Kubica – ginekolog

PERSONEL MEDYCZNY:

Grażyna Bugno – pielęgniarka oddziałowa
Agata Kościuszko – pielęgniarka oddziałowa
Beata Czubała – pielęgniarka
Halina Sadek – pielęgniarka
Aleksandra Wągrowska – pielęgniarka
Bogumiła Stompel – pielęgniarka
Grażyna Salamon – pielęgniarka
Ewa Ochojska – sekretarka medyczna
Małgorzata Wołoch – fizjoterapeuta