Jak się przygotować?

SZANOWNI PAŃSTWO!

Konieczne jest potwierdzenie zabiegu z Państwa strony tydzień przed wyznaczonym terminem, oraz przelanie 14 dni przed zabiegiem zaliczki w wysokości 10% od kwoty zabiegu, w celu rezerwacji terminu. W dniu zabiegu pacjent musi być na czczo, z ważnymi badaniami oraz potwierdzeniem przelewu za zabieg, lub z gotówką. Dziękujemy.

Uwaga! W przypadku operacji przeprowadzanych dla pacjentów zagranicznych konieczny jest dłuższy (do 10-14 dni) pobyt w EUROKLINICE, w celu bezpiecznego i całkowitego zakończenia wszystkich czynności związanych z przeprowadzaną operacją.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DO ZABIEGU:

Konieczne jest:

 • wykonanie zleconych badań, elementem niezbędnym jest również dostarczenie zaświadczenia o szczepieniu przeciw WZW typu B lub w przypadku jego braku podpisanie stosownego oświadczenia w dniu zabiegu.,
 • tydzień  przed zabiegiem nie należy przyjmować następujących leków: aspiryna, polopiryna S, acard oraz innych powodujących rozrzedzenie krwi.

W dniu przyjęcia:

 • pacjent powinien być zdrowy tj. bez cech infekcji, gorączki,
 • pacjent musi być na czczo (bez jedzenia i picia 6 godzin przed zabiegiem), proszę również zrezygnować z żucia gumy,
 • należy posiadać wyniki wszystkich zleconych badań,
 • należy zgłosić lekarzowi uczulenia na leki (antybiotyki, leki przeciwbólowe i inne) przebyte choroby, zabiegi operacyjne, pobyty szpitalne,
 • należy podać leki stosowane u pacjenta w leczeniu stałym, oraz inne stosowne informacje dotyczące stanu zdrowia,
 • w przypadku zabiegów u kobiet, ważne jest by dzień zabiegu nie pokrywał się z dniem występowania krwawienia miesiączkowego,
 • prosimy o zabranie rzeczy osobistych koniecznych przy pobycie szpitalnym tj. dwuczęściowej piżamy,  oraz podstawowych przyborów toaletowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OKRESU REKONWALESCENCJI PO WYKONANYM ZABIEGU:

Należy:

 • głaszać się na wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach,
 • unikać wszelkiego wysiłku fizycznego, oraz gwałtownych ruchów,
 • bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarskich,
 • przestrzegać zakazu zdejmowania, lub manipulacji przy opatrunkach,
 • całkowicie zrezygnować z  kąpieli w stojącej wodzie (wanna),
 • korzystać jedynie z krótkich natrysków unikając moczenia opatrunków,
 • zaniechać używania gąbek i myjek  podczas kąpieli,
 • niezwłocznie zgłaszać wszelkie niepokojące objawy,
 • w przypadku liposukcji zaleca się tydzień po zabiegu rozpocząć serie masaży – drenaży limfatycznych w celu szybszej rekonwalescencji.

Prosimy mieć na uwadze, iż wszelkie zalecenia lekarskie nawet te, które pozornie utrudniają życie i wydają się być mało istotne, stanowią warunek skrócenia okresu gojenia ran, co w efekcie przyspiesza moment pełnej satysfakcji z wykonanego zabiegu.